Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Spoločnosť TEXMANIA spol. s r.o. nezhromažďuje žiadne osobné dáta, ktoré by mohli identifikovať užívateľa, okrem prípadov, kedy užívateľ sám poskytne TEXMANIA spol. s r.o. tieto dáta dobrovoľne. Takéto dáta môžu byť získané v prípade, keď sa užívateľ dobrovoľne zaregistruje za účelom využívania služieb serveru TEXMANIA spol. s r.o., zúčastňuje sa prieskumov, zúčastní sa hlasovania atď. Akékoľvek osobné informácie identifikujúce konkrétneho užívateľa nebudú poskytnuté, ani predané tretej strane, okrem prípadov, keď na to užívateľ bude upozornený v dobe zberu dát.

Spoločnosť TEXMANIA spol. s r.o. si vyhradzuje právo robiť analýzy o správaní užívateľov na svojich internetových stránkach. Medzi tieto analýzy patrí napr.: meranie návštevnosti, počet užívateľov, ktorí zhliadli reklamný banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tieto dáta sú k dispozícii tiež jednotlivým zadávateľom reklamy – vždy ako štatistický prehľad, nie menovite. Užívatelia by tiež mali vziať na vedomie, že dáta, ktoré dobrovoľne poskytnú do diskusných fór alebo iných automaticky generovaných stránok, môžu byť použité treťou stranou. Takéto využitie osobných informácií však nemožno kontrolovať a TEXMANIA spol. s r.o. za toto nemôže niesť a neponesie žiadnu zodpovednosť.

Používatelia by si mali byť vedomí skutočnosti, že niektoré informácie o užívateľoch môžu byť automaticky zbierané v priebehu štandardných operácií nášho serveru (napr. IP adresa užívateľovho počítača) a tiež pri použití cookies (malé textové súbory, ktoré sa ukladajú na užívateľovom počítači a server podľa nich dokáže rozpoznať užívateľa, ktorý ho už raz navštívil a potom zaznamenávať jeho správanie a podľa toho napríklad prispôsobiť design a obsah alebo lepšie zameriavať reklamné kampane). Cookies nie sú programy, ktoré by mohli spôsobiť škodu na užívateľovom počítači. Väčšina prehliadačov ponúka možnosť neakceptovať cookies – elektronický obchod však nebude bez povolených cookies fungovať korektne.

Na žiadosť užívateľa podnikne TEXMANIA spol. s r.o. všetky finančne primerané kroky k odstráneniu všetkých osobných dát daného užívateľa.